Skriv ut

Marie Fagerlind, Bloggare v.40

Marie Fagerlind Jag jobbar sedan ett år tillbaka på Nämnden för hemslöjdsfrågor som rikskonsulent i hemslöjd för barn och unga. Nfh är en av Sveriges minsta statliga myndigheter, vi sorterar under Kulturdepartementet och jobbar med att främja hemslöjd. Som rikskonsulent träffar jag slöjdintresserade runt om i hela landet, barn och unga som vill slöjda, yrkesverksamma slöjdare, och myndigheter som är intresserade av slöjdens möjligheter.

Jag själv har en bakgrund som slöjdlärare och tycker att man genom slöjden alltid har fantastiska möjligheter att entusiasmera och stimulera till gott lärande. Personligen är jag speciellt intresserad av textila material och tekniker men alltidig sugen på att lära mig nytt, gärna långsamma och pilliga tekniker i hårda material.
Läs mer om Nämnden för hemslöjdsfrågor