Skriv ut

Risker i museivärlden

I samband med utställningen Under Samma Tak så arrangerars en föreläsningsserie av Östergötlands länsmuseum i Linköping. Först ut var Ted Hesselbom, chef på Röhsska museet i Göteborg, som talade utifrån rubriken Risk


Hesselboms uppdrag som chef för Röhsska museet är dels att förändra och förnya museet, dels att bredda målgrupper och öka besökarna. Förändringar, menade han, innebär alltid en risk men risktagande kan och förväntas ge vinster. Som museum kan man vinna fler besökare och mer gillande. På ett år har besökarantalet på Röhsska ökat med 50% så visst verkar förändringarna ge utdelning.

De risker som man som museechef inte får ta, berättade Hesselbom, är att utsätta personalen, besökarna eller samlingarna för livshotande risker. Att samlingar visas eller att de har en närhet till besökarna utgör alltid en risk. Bäst skulle de troligen må av att inte alls visas så där måste avvägningar av olika intressen göras.

I uppdraget att bredda mot fler besökargrupper har flera nya grepp testats i aktiviteter och utställningar på museet:

  • Sammarbeten sker numera återkommande med Göteborgs filmfestival, HBT-Gbg och Dans & Teaterfestival.
  • På facebook finns Club Röhsska som kan ge museet en direktkontakt med brukarna.
  • En skateboard-utställning lyckades locka den annars svåraste museimålgruppen: yrkesarbetande män runt 30 år.
  • I den nyöppnade utställningen Gränslandx2 visas de 13 berättelser som är gemensamma i judendom, kristendom och islam.
Avslutningsvis delade Hesselbom med sig av de fyra största riskerna som han hade identifierat inom museivärlden:
  • Dela med sig av maktet
  • Avskaffa objektiviteten
  • Avstå från all form av smakfostran
  • Lita på att förändring har ett egenvärde


    Mia Lindgren