Skriv ut

Om Kravallslöjd

VAD ÄR KRAVALLSLÖJD?
Kravallslöjd är en idé och ett koncept med syftet att skapa en plattform för att utbyta, sprida och verbalisera kring slöjd. Konceptet drivs som en förening med en styrelse. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obundet och drivs helt ideellt.

PORTALEN
Kravallslöjd är en slöjd-, design-, konst-, och hantverksportal. Det är på webbportalen kravallslöjd.se som ledordet verbalisering tar sig tydligast uttryck genom artiklar, bilder, erfarenheter och tips. Den fungerar som en plattform för att sprida och utbyta samt bygger på ett kollektivt deltagande där frivilliga skribenter bidrar med text och bild. Här finns allt från stort till smått inom hela formområdet och ingen värdering görs mellan kända eller mindre kända evenemang, tankar eller utställningar. Fokuset ligger på att skildra det som händer just nu i Slöjdsverige.

STAFETTBLOGG
En av utgångspunkterna för Kravallslöjd är att vara en plattform för slöjdare att utbyta idéer och tankar med varandra och självklart också en plats för inspiration. Det är framförallt via stafettbloggen som bredden blir synlig och påtaglig. Sedan starten 2007 har bloggen gästats av en ny skribent varje vecka som låter sig följas i sin kreativa vardag. Allt som händer runt omkring oss påverkar vilka vi är, vad vi gör och hur vi gör det. Att reflektera över sitt eget skapande i ord ger en djupare förståelse för sin egen förmåga och gör att individer växer. Samtidigt fördjupar det hantverkets betydelse i samhället. Vi tror att om man kan sätta ord på kreativiteten blir det en trygghet för personen själv, att faktiskt kunna förklara med språket när någon som inte har kunskapen i händerna frågar.

WORKSHOPS
I pedagogiska sammanhang ligger fokus på att uppmärksamma ett förhållningssätt snarare än tekniska färdigheter. Slöjden blir en plats för möten och samtal. Det är genom att tänka och formulera våra tankar i samtal med andra som vi kan ta oss vidare i vår egen kreativa process. Allt går inte att sätta ord på och kanske är det därför många av oss använder det kreativa för att formulera oss, men med orden får skapandet en ytterligare dimension.

PEDAGOGISKA IDÉER
Det viktigaste är inte VAD det blir utan ATT det blir. I sammanhanget slöjdar vi inte för ett resultat eller en produkt utan för själva görandet. Vi tror att alla människor har en inneboende vilja att lämna ett avtryck och uppmuntrar till att göra det. Att känna sig delaktig i något, att lämna ett spår, att kunna visa andra vad man åstadkommit och vara stolt över det man skapat ger en samhörighet. Kravallslöjd visar och bjuder in till delaktighet på olika sätt där en del är genom workshops. I Kravallslöjds olika workshops finns inga rätt eller fel, vi lockar till kreativitet och det viktiga är inte vad det blir utan att det blir. Vi arbetar resurssnålt och tar till vara på tekniker och material genom att ombruka, nybruka eller återbruka dem.
Därtill utforskar vi hur slöjden kan kopplas ihop med andra sociala sammanhang såsom sport och musik.

VILKET ÄR SYFTET?
Kravallslöjd uppmuntrar till reflektion över och verbalisering av sitt skapande för att fördjupa hantverkets betydelse i samhället. Kravallslöjd kopplar samman slöjd, design, konst och hantverk i denna gemensamma mötesplats för utbyte av tankar, idéer och erfarenheter. Mötesplatsen ska locka till ett större intresse och förståelse för hantverk och fungera som en inspirationsdepå. Kravallslöjd länkar samman människor som vill ta slöjden på allvar.

VEM VÄNDER SIG KRAVALLSLÖJD TILL?
Huvudmålgruppen för Kravallslöjd är unga hantverkare och konstnärer. Portalen vänder sig även till dem som är unga i sinnet och i sitt skapande, som känner att de vill ha kontakt med likasinnade och nytänkande personer och utvecklas i en miljö som inte särskiljer slöjd, konst, design och hantverk.

SPRID KRAVALLSLÖJD
Kravallslöjd uppmuntrar slöjdintresserade personer runt om i Sverige att, i samråd med CREW, arrangera egna Kravallslöjds-workshops,starta en grupp, skicka in artiklar, blogga och annat för att sprida slöjden vidare.

Så vad väntar du på?
Berika Slöjdsverige och maila dina idéer till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Kravallslöjd
®
är registrerat varumärke, användandet av namnet får ske tillsammans med hänvisning till webbportalen kravallslojd.se
För användandet av Kravallslöjds varumärke ska idé och gemomförande vara väl förankrat i styrelsen för Föreningen för driften av Kravallslöjd. All annan användning är förbjuden enligt lag.


Hör av dig om du vill starta upp eller arrangera något
under Kravallslöjd, vi hjälper till:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Läs mer om varumärke Här