Skriv ut

Tour de fleece

1tourdefleeceravelry


– Världens största spinnarrangemang.


2-24 juli pågår Tour de France, ett av världens största cykellopp. Men vad många inte vet är att samtidigt pågår världens kanske största spinnevent, nämligen Tour de Fleece (fleece betyder klippt fårull).

 

Tour de fleece startade första gången 2006, och utgick då ifrån bloggen
Keep On Knitting In The Free World
. Idag har den sitt huvudsäte på sticksajten Ravelry, där den touren har sitt eget underforum.
Men vad är då Tour de fleece, eller TDF som det vanligtvis förkortas. Tour de fleece är en Spin-along, det vill säga att en grupp människor bestämmer sig att gemensamt, ofta med ett internetforum av något slag som samlingspunkt, bestämmer sig att spinna antingen till ett speciellt projekt, en speciell mängd under en bestämd, avgränsad tidsperiod. Man uppmuntrar varandra, inspireras av varandra och visar även upp bilder på vad man åstadkommit.

Vanliga projekt under tiden kan vara att utmana sig själv att prova en ny teknik eller spinna en bestämd mängd för ett i förväg utvalt stickprojekt.
I skrivandets stund är det över 3500 personer från hela världen som är anmälda som deltagare. Deltagandet är helt gratis och utan egentliga krav, det viktiga är att det är lustfyllt och inspirerande och att människor från hela världen kan träffas över ett gemensamt intresse, handspinningen.

Lillemor Elfgren