Skriv ut

Når er inte

narerinteMänsklighet – kosmologi - kött


Den 22a januari är det vernissage för utställningen
 Når er inte, på Kungälvs stadsbibliotek. Det är en Utställning av textil och bild med nåltovade figurer i centrum. Verken finns att beskåda fram till den femte februari under bibliotekets ordinarie öppettider. dockorserbarakugghjul


Med inspiration från Levinas till Giger vill jag göra en utställning om den Andres totala onåbarhet, känslan av att vi bara är planeter som cirklar och en vilja att mötas utan hud. Verken som visas är främst textila skulpturer och målade bilder.
Ett uttryck som bitit sig fast är titeln på en av Julia Kristevas böcker som heter ”Främlingar för oss själva”. Utan en allt för ingående läsning tolkar jag det som att all rädsla för det främmande, främlingar, i grunden är rädslan för det främmande i oss själva. En rädsla för de undermedvetna och förträngda som projiceras på den Andre.


grisartrostar urkottproccess


 

 

 

 

Kött är något fascinerande.
Från anatomiska bilder till kyldisken och råbiffen.
I min konst står köttet för det sanna, det som finns under, under huden, orden.

Det som jag ser som det centrala i utställningen är en samling nåltovade dockor; människolika, människoolika. Vad är mänsklighet?


Utställningen visas 2011-01-22 - 2011-02-05
På Kungälvs stadsbibliotek, läs mer:  LÄNK


Kravallslöjdare Erik Torstensson