Skriv ut

Points of Departure


yarn
En syjunta där man broderar sms-meddelanden ur mobiltelefonen och kartlägger sina sociala nätverk med hjälp av nål och tråd.


Många konstnärer förbinder idag det textila hantverket med digital teknik. I båda fallen är kabel, tråd och garn förmedlare och bärare av berättelser och sammanhang. Det är den gemensamma utgångspunkten för konstnärerna Ele Carpenter, Kristina Lindström och Åsa Ståhl som kommer att leda workshops i den textila miljön i Handarbetets vänners galleri.

elebaran
Den traditionella syjuntan återskapas vid tre tillfällen. De mönster deltagarna inbjuds att brodera hämtas från sms-meddelanden och från diagram över nätverk som tillämpas inom kommunikationsforskning. Man närläser och broderar också en text ur ett nyskapat lexikon för gemenskapt bruk av digitala rum. HV:s traditioner syns i galleriet i urvalet av tråd och broderigarner.
Ele Carpenter är konstnär och forskare från Storbritannien. Lindström och Ståhl är forskarstuderande vid högskolan K 3 Malmö. Alla tre är intresserade av relationen mellan den traditionella syjuntan och dagens digitala mötesplatser och kommunikation i nätverk med fri programvara och öppenkällkod. I sin verksamhet vill de tillvarata och utforska det textila hantverkets potential som social aktivitet och kunskapsförmedlare.

hvgalleri72

I deras workshops leder handarbetet till samtal; de tar upp trådar, binder ihop och knyter an till det textila arbetets och den digitala teknikens gemensamma historia. Ståhls och Lindströms workshop är del i ett avhandlingsarbete kring gemensamt kunskapande genom vardagligt berättande. Arbetsprocessen synliggörs i ett framväxande kollektivt broderat lapptäcke som ställs ut i HV Galleri. Måndagen den 13 september 18.00 ordnas där ett seminarium med konstnärerna och Louise Waldén, kvinnohistoriker som forskat och skrivit om syjuntan, handarbete och social förändring.


syjunta2010Syjuntorna ingår i de textila aktiviteter som arrangeras i september av nätverket Fiber Art Sweden under samlingsnamnet Points of Departure. Utställningar, workshops, föreläsningar, performance och fysiska gestaltningar i det offentliga rummet avspeglar textil som ett vidgat begrepp inom konsten. Teman är bland annat ny teknik och textila traditioner, textil som relationell och aktivistisk verksamhet och textilens flykt från det privata till det offentliga.

Det händer i tre workshops som arrangeras i HV Galleri på Djurgården i Stockholm
med början lördag den 11 september
2010.

För program se www.pointsofdeparture.se

Skrivet av:
Margareta Klingberg