Skriv ut

70 x 70 på Svensk Form

70 x 70 på Svensk Form

I Svensk Forms utställningslokal i Stockholm presenteras verk av formgivare och konsthantverkare i 70 x 70 cm stora kvadrater. Tvådimensionella fotografier och målningar visas tillsammans med möbler och skulpturer som rör sig ut i rummet. Utställningen kommer regelbundet att kompletteras och förändras och flera av de inramade kvadraterna är ännu tomma. Ändå representeras i detta första skede 17 personers verk av skiftande art.


 Spill av Neaform Bakom namnet Neaform finns Linnea Blomgren som har fokuserat på återbruk i verket Spill. De hopfogade sidentygerna är handfärgade i shibori-teknik med svart färg på vit grund. Spill visar sobert upp tillvaratagande av både tid och material. Sidenremsorna fogas samman till ett nytt tyg som får sitt uttryck genom kontakten mellan de ursprungliga tygernas mönster och strukturer. Resultatet ger anspelningar både mot Asiens tygfärgning och det tillvaratagande svenska textilarvet.


Johan Carpner visar foton på tre mönstrade produkter: mattan Storm för Kasthall, lampan Glänta för Blond Belysning och tygtrycket Vinterek för Svensk Tenn. Glänta lanserades hösten 2007 och upptar 1 m i diameter. Mönstret av det stiliserade bladverket anas genom det dimmade ljuset och kastar skuggor av naturen på golvet. Även Vinterek lyfter in naturen inomhus. Kanske är det formgivarens bidrag till Back to nature?
Glänta av Johan Carpner Vinterek av Johan Carpner

Utställningen visas på Svensk Form fram tills 1 juni 2008 Länk .

Mia Lindgren