Skriv ut

Ny ledamot i Kulturrådet

janamaninne Det statliga Kulturrådet har utsett Jan Åman till ny ledamot och efterträdare till IT-entreprenören Johan Stael von Holstein som med sin vilja att föra samman kultur med näringslivet skapade stora rubriker. Åman är VD för konsthallen Färgfabriken i Stockholm som benämner sig ett samtidslaboratorium. De arbetar med att skapa dialoger mellan politiker, arkitekter, journalister och den övriga konstvärlden och utgår från det post-folkhemska Sverige för att se om det de gör kan berätta något för omvärlden.

Åman säger sig vilja fokusera på hur kulturrådet kan satsa mer på det oberoende kulturlivet, inte enbart institutionerna.

Kulturrådets uppdrag är att förverkliga nationella kulturpolitiska mål som regering och riskdag beslutar om. Kulturrådet stödjer verksamheter och utvecklingsprojekt som leder till ökad delaktighet och stärker kunskapsspridning. Bidrag delas ut till verksamheter som bedöms vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde.

Läs mer om Kulturrådet Länk
Läs mer om Färgfabriken Länk

Mia Lindgren