Skriv ut

Rov

introSnöfrid Caldeborg ställer ut på Skorpinjon Showroom i Umeå och Kravallslöjd ber mig gå till vernissaget. Det är svårt att skriva om en utställning som talar för och i sig själv. Märk väl att det jag skriver därmed inte är en beskrivning, och inte heller en guide. Det är mest ett försök att formulera i ord min upplevelse av den här utställningen.

Så. En eftermiddag i januari lämnar jag min lägenhet och går iväg till det lilla galleriet för att möta konst.


Bild1a
På väggen mittemot ingången hänger en trofé klädd i tyg, som tapetserad. Till höger om mig ligger ett litet tyg-hudat kid i aska som en fågel fenix och betraktar betraktaren med svarta ögon. Jag finner mig placerad bland bytesdjur och rovdjur, som det enda skyldiga djuret, det mäktiga men likväl på något sätt ofria. Samtidigt har jag båda dessa andra positioner, jag är rovdjur, jag är bytesdjur, jag är djuret som väljer att inte se, inte höra, inte säga. Jag är människa, och alltså ett djur.

Grundtonen som slås an av text och titlar klingar ur det där existentiella perspektivet som man kan kliva in igenom att antingen dra tillbaka sin tilltro från vardagens ”sanningar” eller genom att av en lycklig eller olycklig slump snubbla över en underlig motsägelse i tillvaron. Här finns ett eller ett flertal jag, du, vi, ni, och möjligheter och omöjligheter Bild2för dem att förhålla sig till varandra. Här finns material med tydlig närvaro och kropp, här finns idéer som framträder minst lika tydligt och okontrollerbart.
Jag skulle inte entydigt kunna bestämma utställningens eller de enskilda verkens betydelse ens om jag ville, och det är en av deras styrkor. En annan är de nämnda
materialen som
ingår i verken som betydelser i sin egen rätt. Tygerna som framträder som mångtydiga snarare än osynliga i all självklarhet, metallen som inte behöver stiga tillbaka för att låta motivet framträda, sanden och askan som är där istället för att bara vara representerade.

Enligt konstnären är det genomgående temat överlevnad, men också frihet, och i utställningens skriftliga delar återkommer elden och sökandet, förändring och möten, existens mot existens. Här finns överlevnad genom undergång, här finns ett en komplicerad frihet i förluster och förändringar, här finns en avgjutning i brons av ytterligare en trofé. Denna med en liten virkad mössa som också var med i gjutningen. Caldeborg använder sig av de stommar som konservatorer använder och resultatet är ett huvud, eller ett ansikte, som flyter mellan liv och död, mellan verklighet och overklighet, och (på grund av denna lilla mössa) mellan omtanke och grymhet. Verkets titel är Om världen vore tillräckligt stor, skulle du överleva oss alla. Men nu, när världen är för liten, vad händer?
Vem eller vad är det som inte överlever oss andra, och kommer vi att lyckas överleva i en otillräckligt stor värld?
Bild4

Utställningen pågår mellan 22 januari-3 februari 2011
Visitationen gjordes den 22 januari 2011

Skrivet av J.E. AlexisSe mer om utställningen  på SVTPlay HÄR

eller läs mer på VK HÄR