Skriv ut

- Världens kvinnor.

Världens kvinnor. Sedan hösten 2008 har Hampnäs folkhögskola i Örnsköldsvik drivit EU-projektet KVISFI - kvinnor i samverkan för integration.

Medfinansiärer är integrationsenheten och arbetsförmedlingen samt vuxenstödsenheten.


Syftet bakom projektet är att skapa en mötesplats för svenskfödda och utlandsfödda kvinnor, där utbytet mellan personerna, nätverkandet och kontakterna är lika viktigt som att lära sig använda svenska språket.
vkarta

Kursen består av flera moment såsom data, matlagning, friskvård, språk och textilt hantverk. När det är hantverk får deltagarna tova, brodera, sticka och trycka på tyg. Britt-Mari Palm som är textillärare berättar att de nu riktar in sig på maskinsömnad, vilket deltagarna tycks uppskatta. De syr kassar, kuddar, lappteknik och har klädsömnad.

vaskor utst


När de sydde kassar diskuterade de ekologiska val, t.ex. att använda en tygkasse istället för en av plast. Kassarna är broderade efter egen skiss och sydda på maskin. Under tovningen tillverkade de tillsammans en världskarta med flaggor, kartan kompletterades sedan med presentationer av dem själv. Kartan är tänkt att fyllas på och allt eftersom det kommer nya deltagare med nya erfarenheter och från nya platser kommer även de länkas samman med den gemensamma kartan.

I kursen ingår även flera praktikperioder. De som arbetar med kursen tror och hoppas att de olika momenten kan verka stärkande för självförtroendet och menar att kombinationen mellan språket och den praktiska delen är en viktig förutsättning för detta.

Se Hampnäs hemsida www.hampnas.nu


Anna Palm