Skriv ut

Att sticka queert?

queer Går det att sticka queert? Hur gör man? Vad betyder ordet queer? En kortfattad presentation av queer och queerstickning.

Runt omkring oss finns normer och ramar som vi förväntas hålla oss inom. I samhället, i vardagslivet och även inom hantverket. Det förväntas att vi ska vara på ett visst sätt, se ut på ett visst sätt, tycka och tänka på ett visst sätt. Men vad händer då om vi går utanför dessa ramar?


Den senaste tiden har alltfler queera stick-och virkcaféerna börjat ta form. Där ges utrymme för diskussioner kring samhällsproblematik, könsstrukturer, orättvisor och normer. Hantverket skapar stämning som uppmuntrar till samtal samt möjligheten att gestalta frågeställningar genom hantverket.


Queerbegreppet har sitt ursprung i hbt-rörelsen och har oftast använts i syfte att ifrågasätta heteronormen. Queer kan användas på flera sätt och kan betyda en mängd olika saker. Ibland har det använts som ett paraplybegrepp för hbt, ibland för det som anses vara konstigt och avvikande, ibland syftar begreppet på aktivism och ibland på teorier. Ett av dess kännetecken är att inte kunna definieras. Definieras begreppet för snävt så försvinner också ett av syftena. Queer är ett förhållningssätt där det handlar mer om att ställa frågor än att ge några svar... Ett redskap som får oss att se bortom inställningen att det skulle finnas något normalt och därmed också något onormalt. Ett queert seende kan användas när det gäller att uppmärksamma normer och strukturer i samhället som kan upplevas begränsande för de som inte lever upp till normativa ideal.


Queer handlar inte enbart om sexualitet utan om att ständigt ifrågasätta det som i samhället anses för givet tagna sanningar. Det handlar om att röra om, störa och bryta upp kategorier. Att tänja på gränser och skapa nya normer.             
Hur kan detta då appliceras på hantverk? Vad innebär det att queersticka och hur går det till?

Stina Nilsson som satt igång de queera stick- och virkcaféerna i Sverige diskuterar gärna med deltagarna om vad det kan innebära att queersticka men menar att det inte finns några tydliga svar på hur man gör. Grundidén är att låta konst och konsthantverk gå hand i hand med en ifrågasättande livsstill.

Några konkreta förslag kan vara att sticka på ett sätt som ingen förväntar sig. Att sticka baklänges, sy ihop virkat och stickat, att sticka något som inte blir något, inte följa mönster, blanda garn och material. Testa nya vägar inom hantverket, att inte göra ”som man alltid gjort”.  Att se på skapandet utifrån nya perspektiv. Det handlar om att göra som man vill, allt är rätt och ingenting är fel.

 

Källor:

Vad är Queer? av Fanny Ambjörnsson 

http://www.kurbits.nu/2009/04/16/queert-stick-och-virkkafe-kanske-pa-en-plats-nara-dig/

http://www.tidningennordost.se/index.php3?use=document&cmd=show_inline&fileid=989&filename=NOR25okt2009.pdf


Anna Palm