Skriv ut

How to Attackslöjda

slojdavbrott
– Attackslöjd är offentliga verk, evenemang eller performance utförda på en timme eller mindre.

Syftet kan vara allt från att sprida den grundläggande skapandeglädjen till att uttrycka sin åsikt i något aktuellt, undertecknat eller anonymt.
Formen för detta sätt att slöjda föddes under livets mest hektiska period där 100 % arbete och 50 % studier efterföljdes av 20 % föreningsengagemang.
Som alla vet så räknas livet och speciellt arbetslivet i procent, åtta arbetstimmar är hundra procent.
Tjugofyra timmar består dygnet av och vi rekommenderas att sova heltid, alltså åtta av dessa.
Vi har hundra procent fritid varje dag att förfoga över vilket gör att varje dygn, enligt min mening består av 300%
Då kan man lätt räkna ut med dessa förutsättningar att antalet minuter som inte redan är uppbokade är knappa och ens kreativitet måste finna nya vägar att uttrycka sig.


Attackslöjdens fyra delar

dokumentera
Planera

Under dagarna så rekommenderar jag varmt att alltid ha ett litet block och penna tillgängligt för nedtecknandet av spontana idéer.
Använd den tid på ditt arbete, där momentet inte kräver din fulla tankekraft, till att fundera på vad du skulle vilja skapa.
Var det länge sedan du täljde, virkade eller målade?

Utifrån teknik väljer du sedan ett budskap som du vill förmedla. Det kan vara allt från den grundläggande skapandeglädjen till en känga åt etablissemanget.


gardetGenomför
Skapa själv eller tillsammans i grupp - Ju fler personer, desto större verk uppför ni på en timme.
Hur ska detta offentliga verk presenteras?
Som installation, evenemang eller performance.
- Är det produkten eller själva tekniken som är det viktiga?

Ska verket bara finnas där på morgonen eller vill du lyfta själva skapandet och ser timmen som ett performance verk?


Dokumentera

En viktig bit som man ofta glömmer i slöjdivern är att dokumentera processen.
Gör det för din egen skull i första hand. Fotografera/filma och sätt ord på ditt skapande, det är då som du genom förståelse för ditt eget skapande utvecklas och det är här fröet till nästa idé börjar gro.

135sjalvklartReflektera
Kan du göra det på något annat sätt nästa gång?
Hur kan det vidareutvecklas?
Känner du någon fler som skulle behöva denna typ av slöjdventil?

Är det offentliga utrymmet för ditt verk är för litet på den plats det är uppfört så sprid det, anonymt eller undertecknat, online via olika nätverk.

Ge ditt skapande utrymme i livet, det är du värd!

Kravallslöjd uppmanar alla attackslöjdare att utnyttja
allemansrätten samt att inte bryta mot Svensk lag. Veronica Olofsson