Skriv ut

Kravallslöjd 9 år

kravallslojd
19 april, det har så gått nio år sedan portarna till Kravallslöjd slogs upp. Vi har tidigare vid årsdagarna allt eftersom Kravallslöjd blivit äldre jämfört med barns utveckling för att finna råd och förstå vad som komma skall. Perioden med "tre-års-trots" är länge sedan förbi. Vi har passerat femårsålderns harmoni, kommit till insikt om att vi inte är världens medelpunkt samt tagit oss an nya utmaningar i omvärlden.

Som oroliga vårdnadshavare, nu när det är nio lager i slöjdtårtan, vänder vi oss som goda föräldrar till 1177-Sjukvårdsupplysningens dygnet runt råd på nätet för råd om utveckling:
Efter en tid av intensiv psykisk utveckling omkring sex års ålder följer ofta en lite lugnare fas i barnets (läs Kravallslöjd) utveckling. Vi har nu gått från "En lugnare period omkring åtta år" då det inte ovanligt att barn blir lite mer inåtvända och drömmande. Inte sällan med ett ökat behov av att få vara för sig själva ibland. För barn i åttaårsåldern blir kompisar, skolan och andra aktiviteter utanför familjen (läs webben) allt viktigare..."

Nioårsåldern innebär en ny period av mognad i barnets liv. Barnet är intresserat av saker och företeelser som är ovanliga och lite märkliga. Istället för att visa sin ilska eller frustration går barnet kanske hellre undan. Många barn är mindre impulsiva i den här åldern, har större tålamod och kan vänta med att göra något till ett bättre tillfälle. Barnet blir allt bättre på att argumentera ju mer det lär sig att hantera språket.
Läs mer om utvecklingsfasen HÄR

Via Kravallslöjds grupp på facebook kan du ta del av och dela med dig av just sådana företeelser som är ovanliga och lite märkliga.

Kravallslöjd håller sig tålmodigt i bakgrunden och väntar till rätt tillfälle.

Fortsätt att uttrycka dig på sätt som lämnar avtryck och intryck
/
Kravallslöjd CREW - Veronica, Anna, Jonny och Mia.