Skriv ut

Lilli Zickerman-Hemslöjdsrörelsens moder

ZickermanVi firar Mors dag och födelsedagen av en av hemslöjdsrörelsens förgrundsgestalter. En person som värnade om det textila kulturarvet och som arbetade med att få samtiden och eftervärlden att förstå slöjdens värde. Hennes namn är Lilli Zickerman.

Lilli Zickerman föddes den 29 maj 1858 i Skövde och tog sina sista andetag i samma stad 5 september 1949. Hon var apotekardotter som sålde egna mönsterkompositioner och vars enda formella utbildning tycks vara en kurs vid Handarbetets Vänner med deras
sömnad och vävskola. 

Lilli Zickerman befann sig i en tid då industrialismen var på framfart. Arbete skulle effektiviseras och rationaliseras. Maskiner tog över produktion av mycket, så också det textila hantverket. Zickerman oroade sig för att kunskapen kring det folkliga textilhandarbetet skulle försvinna när tidens anda inte längre tillät det småskaligt, långsamma arbetet. För att hålla kunskapen om textilt handarbete vid liv bildade Zickerman år 1899, Föreningen för Svensk Hemslöjd. Med stort engagemang lyckades hon intressera kronprinsen Gustav att bli beskyddare av föreningen vars syfte var att utveckla den svenska slöjden. Med i styrelsen satt Prins Eugen och ett antal andra betydelsefulla personer vilket såklart gav hemslöjdens status en skjuts framåt. 

Zickermans engagemang för slöjd kan även ses i hennes ihärdiga arbete med att inventera och dokumentera svensk folklig textil. Under åren 1914-1931 resten hon över hela landet för att fotografera gamla handarbeten. Idag har Nordiska museet ca 24 000 bilder bevarade, många av dem färglagda. I ett samspel mellan att bevara och utveckla ville hon ge slöjden en starkare plats i samtidens samhälle. Bland annat för att på detta sätt kunna ge arbete åt människor i glesbygden. En butik för Svensk Hemslöjd bildades och material fraktades till slöjdarna av representanter från Hemslöjden. Dessa betalade och hämtade sedan verken för att sälja dem hos Svensk Hemslöjd.  Lilli Zickermans historia slutar dock inte där. Hon startade också kurser och skolor för att uppmuntra till kunskap och vidare utveckling. Bland annat startade hon en vävskola i Vittsjö i Skåne. Ledare för denna blev Märta Måås-Fjetterström. Här fanns även en avdelning för mönsterkomposition, både för textil och möbler.

Föreningen för Svensk Hemslöjd är Sveriges äldsta hemslöjdsförening och ser vi på tankarna hos dagens hemslöjdsföreningar så kan vi se att många av Zickermans tankar finns med än idag.


Anna Palm