Skriv ut

Medlem i länshemslöjdsförening?

staket
Måste fråga Er alla på Kravallslöjd;
- Är ni medlemar i någon länshemslöjdsförening?
- Hur kommer det sig att inte fler yngre arbetar aktivt i en länshemslöjdsförening?
- Tror ni att länshemslöjdsföreningar är något som håller på att självdö?
Har själv under många år varit passiv medlem men är nu invald i styrelsen i en länshemslöjdsförening.

Jag förundras över den höga medelåldern och bristen som finns att länshemsslöjdsföreningen inte använda sig av de olika medierna (Facebook, Twitter, sms, bloggar) som finns till hands för att nå nya och yngre medlemmar på deras samlingsplatser. Jag anser att det är snabba puckar som gäller om en länshemslöjdsförening ska kunna fånga upp yngre medlemmar där de kommunicerar. Men som det är nu så ska varje lite sak i demokratisk ordning ältas i detalj på varje styrelsemöte (en gång i månaden) och tiden bara försvinner och inga nya medlemmar fångas upp och marknadsföringen är i princip noll.

Ska man bilda en ungdomssektion, där de yngre bildar egen styrelse? Men i min länshemslöjdsförening är inte det möjligt för det är få yngre medlemmar. Jag upplever att de yngre slöjdintresserade söker andra föreningsformen då länshemslöjdsföreningar har en hög medelålder och inte kan ta in/förstå de yngres behov och hur man kommunicerar idag. Hur ska man göra för att föryngra en länshemslöjdsförening?

// En äldre som är ständigt 25 år.

Kommentera gärna nedan