Skriv ut

Risade Rosor

rosstock Allt sedan i juni då det i Rådhusparken i Umeå kapades två popplar, som drabbats av röta, har det inom kulturen pågått en hätsk diskussion om huruvida de två rosstockar som av Bildhuggarn Bengt-Erik Nilsson sprungit fram ur stammarna är konst eller inte.

Debatten har i folkmun fått namnet Rosornas krig och staden är delad i två läger; Kritikerna menar att det är pinsam gladkonst och en skymf för stadens kulturella anseende. Medan folket verkar tycka att det är inspirerande och vackert, folkkonst i dess rätta bemärkelse.

Många hårda ord har utväxlas och tidningen Västerbottens Kuriren har varit det offentliga mediet där
diskussionen förs mellan allmänheten som verkar tycka att rosstockarna är vackra och pryder sin plats och Umeåskonstelit med Gallerist Stefan Andersson och konstnären Bill Olson i spetsen.
Kritikerna verkar vara rädda för att Umeås ansökan om att få bli Kulturhuvudstad 2014 ska gå i stöpet pågrund av att Rådhusparken har berikats med dålig konst.

I VK den 7 juni kunde man läsa en artikel där Jonas Redin sammanfattade vad som skrivits i mediet:
” Gallerist Stefan Andersson skrev i en skarpt formulerad debattartikel i VK den 8 juni:
"Det ser för bedrövligt ut på ren svenska. Finns det ingen som har ett samlat grepp över gestaltningen av det offentliga rummet?"
Och vidare, bland annat:
"Ni som är ansvariga för det här, ni gör Umeå till en fulare stad, jag skäms för hur det ser ut, jag vill inte delta i detta, antingen tar ni bort det här krafset eller också tar ni bort vårt namn från kulturhuvudstadsansökan."
Konstnär Bill Olson skrev i VK den 10 juni:
"Detta pinsamma hötorgsevenemang är som ett skämt äpple för oss som vill skapa spännande och energifylld konst, som vill möta och kommunicera med stadens invånare." Han tillade: "Bort med skiten och det fort."

Denna konstdiskussion, anser jag, är en av de bästa ting som kunde hända, äntligen samtalar var man om begreppen offentliga rummet, slöjd, konst och kultur och alla känner sig delaktiga. Det är tack vare denna debatt som Umeå nu på riktigt blir en stark konkurrent i september när det står mellan Umeå och Lund om vem som får titeln Kulturhuvudstad 2014.

Följ debatten på VK:
1.VK 09-07-07
2.VK 09-07-07
3.VK 09-07-08
4.VK 09-07-11
5.VK 09-07-11
6.VK 09-07-22
7.VK 09-07-29
......... Läs mer om kulturhuvudstad 2014: HÄR

Veronica Olofsson