Skriv ut

Slöjd kan ersättas med IT i skolan.


Kanske kan det vara bra att slöjden försvinner i skolan. Skaran hantverksutövare minskar då och hantverket blir då genast
exklusivare.
Fast och andra sidan om slöjden försvinner så försvinner kunskapen och med den förståelsen för hantverk. Vilken fördel har de få hantverkare som finns då?

Varför har ingen funderat på att kombinera slöjd och IT istället för att helt utesluta endera?
Att brodera ett budskap på en bonad är lika mycket informationsteknik som att skriva samma budskap och publicera det på sin hemsida eller?

Skrivet av Veronica Olofsson