Skriv ut

Slöjdarnas Hus - 20 år i slöjdens tjänst

intro
Slöjdarnas hus är en anläggning av det ovanligare slaget där slöjd och slöjdförsäljning är i fokus placerat i Vännäsby utanför Umeå. Men vad är det då som gör Slöjdarnas Hus speciellt?


Historien börjar redan 1975, då några aktiva slöjdare i Vännästrakten insåg behovet av en lokal slöjdförening och startade föreningen Vännäs Slöjd. Sommartid anordnade föreningen under några veckor slöjdförsäljning på den lokala hembygdsgården, något som blev mycket populärt. Problemet var att lokalen var liten och svårtillgänglig, men verksamheten växte.
Parallellt med detta byggde Vännäs kommun i början av 80-talet ett litet runt hus där E12 passerar över Vindelälven. Huset kom att bli turistinformation fram till slutet av decenniumet, då bristande lönsamhet och även en vattenskada gjorde att verksamheten sågs över.
img_1830
Debatten kom att bli stor, skulle huset säljas? Flyttas? Detta lilla runda hus kom att bli en stor politisk fråga i Vännäs, med flera beslut som revs upp, överklagades och omformulerades. I denna debatt fanns Vännäs Slöjd med som en av de intresserade parterna, här fanns en chans att kanske få arrendera en bättre och mer tillgänglig lokal.
Denna första bit av historien slutade med att Vännäs Slöjd fick köpa byggnaden med omgivande tomt.
Några intensiva vårmånader 1990 slog föreningen ihop alla de ideella krafter de kunde hitta. Det lilla runda huset byggdes ut med en över 200 kvadratmeter stor utställningslokal, som kunde invigas i juni. I den nya, stora lokalen fanns gott om utrymme för slöjdförsäljningen. Det ursprungliga lilla runda huset kom att tjäna som kafé och även konstutställning.
img_1828
img_1784
Men vad har hänt sedan dess? För även om slöjd ofta kan förknippas med tradition, så är den ju inte på något sätt stillastående. Förändringar har skett såväl i huset med tillkommandet av bland annat ett galleri och just nu pågår ett utemiljöprojekt med en ny parkeringsplats och en vision om en slöjdig lekplats för barn.

utemiljo

Idag nämns Slöjdarnas Hus ofta som ett av de större besöksmålen i Västerbotten. Men fortfarande är det den ideella föreningen Vännäs Slöjd som driver anläggningen, något som mig veterligen inte har någon motsvarighet i Sverige.
Fokus hos Vännäs Slöjd ligger idag både i att bevara och förnya. Behålla och gynna gamla slöjdtraditioner genom att visa upp dem och ge slöjdare en möjlighet att sälja sina alster och även anordna möjligheter att prova på slöjdaktiviteter. Men även att utveckla Slöjdarnas Hus, både som besöksmål och genom att hitta nya intressanta slöjdare.

Läs mer om vad som händer på SlöjdarnasHus HÄR


Lillemor Elfgren