Skriv ut

Våga släppa in slöjden!

Våga släppa in slöjden!

Idag har vi ett antal museum, konsthallar och gallerier som visar modern och samtida konst. Design och formgivning har givna platser att synas på men vad har konsthantverket och slöjden? Inget! Konsthantverk och slöjd hänvisas till marknader, hemslöjdsbutiker och kanske eventuellt någon jul eller sommarutställning vid något friluftsmuseum. Det konsthantverket behöver är en självklar plats hos konsthallar, gallerier och museer.


Konsthantverk och slöjd har länge fått stå i skymundan och med det menar jag inte att konsten inte förtjänar uppmärksamhet. Problemet ligger hellre i att konsthantverk och slöjd inte värderas på samma vis. Det tas helt enkelt inte på allvar! För att höja statusen på konsthantverk menar jag att en av vägarna är att visa upp den på nya sätt, i nya konstellationer, i nya sammanhang! Nu är tid att ge slöjden möjlighet att visa vad den går för.

I
ntresset för konsthantverk och slöjd går ofta i vågor, som det ser ut idag är det på stark uppgång. Fritidsgårdar, caféer, studieförbund anordnar stickträffar, Syjuntan som var populär under 70-talet, då allt och alla slöjdade, har kommit tillbaka. Unga som gamla träffas över en kopp kaffe eller te och skapar tillsammans. Det finns en gemenskap generationer emellan inom slöjden som få andra aktiviteter rymmer. Konsthantverket och slöjden har så många dimensioner och bär på lika stort utrymme för oerfarna som erfarna. Det går att börja där man står och det är aldrig för sent i livet att ta fram en stickning eller något annat hantverk.
Det viktiga är att konsthantverket och slöjden är i en period av framåtskridande utveckling. Traditionella tekniker som ofta är styrda åt ett håll ligger lågt, det som syns hos unga nyetablerade konsthantverkare och slöjdare är ett spännande och intressant förhållningssätt till hantverket. De är duktiga och ambitiösa och de vill mer än att påta på ensam i ett hörn. De har helt enkelt något att säga!

E
n viktig aspekt, som löper som en röd tråd bland dessa nya stjärnor är omtanken om människan, djuren och naturen. Slöjden är inte enbart till för att pryda utan genom det aktiva valet att återanvända och välja ekologiska material gör dagens konsthantverkare och slöjdare ett viktigt inlägg inte bara i konstdebatten utan även i konsumtions- och miljödebatten.


D
agens konsthantverkare och slöjdare följer samtidens behov och skapar dekorativa men även funktionella föremål som stämmer överens med samtidens behov av kvalitet och miljötänkande. Att detta arbete inte främjas genom att tas på allvar och ges plats i museiutställningar, konsthallar eller gallerier känns idag bakåtsträvande.


T
rots att den nya tidens konsthantverk och slöjd är nyskapande och innovativ på många sätt, skall man komma ihåg att bakom detta ligger en historia. En historia och ett kulturarv med tekniker, material, mönster och människor. Genom att inte ta tillvara den nya slöjden river ni samtidigt sönder de rötter den utvecklats ur. Vår historia, vårt allas kulturarv.
Så museer, konsthallar och gallerier, nu är tid att öppna portarna, nu är tid att se vad som finns utanför, nu är tid att släppa in slöjden!

Anna Palm