Skriv ut

Grötslev pryl v.9

Grötsleven

Att optimera möjligheterna till att göra grötkokning till en konst, det var vad som drev Hanna Haggren, 23 år, legitimerad sjukgymnast och ordförande i Riksförbundet Unga Slöjdare från Nyköping till att skapa grötsleven.

- Jag brukar vara ute och lära ut täljningens ädla konst i olika sammanhang. En vacker höstdag satt jag och täljde vid smultronstället Nynäs slott och eftersom det inte var så mycket folk i verkstaden så passade jag på att tillverka något användbart åt mig själv. Jag täljde sleven i sälg, ett mycket mjukt och trevligt träslag som passade för ändamålet.

Hannas vän Mias fantastiska grötslev blev den omedelbara inspirationskällan till hennes egen slev. Hannas slev har dock en något annorlunda form då den nedersta kanten är snedtäljd, en vidareutveckling från originalet.
- Vinkeln på nedersta kanten är viktig för vilken grötkokare som helst, men detta har man inte fokuserat på i dagens massproducerande tidsålder då nedersta kanten ofta är för uträtad.

Ett annat viktigt moment vid täljningen är att göra slevhålet tillräckligt stort utan att bli för stort.

När Hanna skulle fintälja handtaget så täljde hon bort lite för mycket.
- Det blev aningens för smalt ut estetisk synpunkt. Detta påverkade dock inte funktionen nämnvärt (tack och lov!).

Efter första riktiga testet i grötgrytan bestämde sig Hanna för att sleven var färdig.
- Hade jag inte varit nöjd då hade jag ju kunnat tälja till den ytterligare. Dock var jag mycket nöjd med hela sleven och då framförallt slevens nedersta, avfasade kant.

Förutom grötkok har sleven visat sig kunna användas till t.ex. att röra om vid quinoa- och såstillverkning.

- Många har vid första anblicken inte förstått slevens storhet. Men när jag har förklarat innebörden av den fantastiska formen och det självklara användningsområdet har jag omvänt många till att t.o.m. själva överväga att tälja en egen grötslev.

 Hanna tar upp beställningar på grötsleven men mest av allt hoppas hon på att hon inspirerat till att Du själv gör en egen FANTASTISK slev!

Mia Lindgren