Konsten att renovera en gammal ängslada, del 2

Written by Gustav Bergström. Posted in Gustav Bergström

Stock som knutas

Innan stocken lyfts på plats måste man göra knutarna. En lada är inte en tät konstruktion, till skillnad från ett hus, och därför är det inte speciellt svårt att göra knutarna, ty kraven på passform är nämligen inte lika stora. Finns den gamla stocken kvar mäter man på den, i annat fall får man mäta på den eller de stockar som ligger ovan eller under den som skall ersättas. Knuten förfärdigade jag sedan genom att såga två snitt och med hjälp av yxan hugga bort veden däremellan.

Lada med stockar bytta

Jag har totalt bytt 8 stockar och samtliga har suttit längst ned vilket gjort det enklare. Med en vevdomkraft lyfter man enkelt upp den stock som ligger över och pallar helst upp den med någon sten eller dylikt utifall att domkraften skulle åka ur läge. Sedan lägger (läs rullar) jag den nya stocken på plats på marken under den lyfta. Stockar är tunga och då jag har gjort arbetet själv har jag sedan lyft upp den nya stocken medelst domkraft och sedan lagt grundstenarna under. Att temporärt palla upp ladan med lecablock är praktiskt, ty de är lätta och dessutom sträva så att stocken inte glider så lätt. På bilden ovan ser ni den nya stocken som jag lyft upp ned domkraft och pallat under med lecabloc och några brädstumpar.

Gustav Bergström
som vanligtvis skriver på http://www.ravjagarn.se

Taggar: