Lattjo-lajban-låda

Written by Veronica. Posted in Veronica Olofsson

De flesta har någon relation till Barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter.
Jag tänker närmast på Brasses ”Lattjo-lajban-låda” där han presenterade fyra djur varav ett skulle bort. Magnus och Eva gissade vilket som skulle bort, men fick alltid fel. Så i sann Lattjo-lajban-lådeanda undrar jagSkjutmått nu vilken av dessa föremål som ska bort!?

Måttband
Skjutmått         Linjal                                Måttband
Längdsticka

Linjal                                               Längdsticka