Written by Asa. Posted in Åsa Martinsson

Ännu en kursdag har gått och alla ”kursister” har suttit koncentrerade vid sina datorer.

Koncentrerade “kursister”

Efter kursdagen har jag sammanträffat med andra vävare som undervisar och vi har samtalat om hur man skulle kunna ha ett samarbete runt undervisning i vävteori och bindningslära med hjälp av vävprogram och med ”fjernundervisningen”. Kanske det skulle kunna bli ett skandinaviskt samarbete.