Poster taggade ‘FOI’

Kollaps: Livet vid civilisationens slut

Written by Kajsa Rolfsson. Posted in Kajsa Rolfsson

kollaps4

 

Denna bok hade vi som kurslitteratur i Växjö och den har inte lämnat mig sedan dess. I Kollaps livet vi civilisationens slut försöker David Jonstad förklara hur vi har hamnat där vi står och hur vi kan gå vidare. Han har delat in boken i tre delar. I första delen ger han exempel på andra civilisationer som tidigare har kollapsat, exempelvis romarriket och mayaindianerna. I Andra delen förklarar han på ett lättförståligt sätt hur vi har hamnat där vi är idag genom exempelvis överkonsumtion av både energi och produkter. I sista och tredje delen ger han exempel hur vi skulle kunna ta oss igenom kollapsen och faktiskt bli smartare genom det.

»Säkert är att världen behöver nya kulturella berättelser för att förstå sin drastiskt transformerade samtid. Varken myten om apokalypsen eller myten om den eviga tillväxten kommer att vara till mycket hjälp. Det finns något mellan på och av, mellan bländande ljus och becksvart mörker.«

Jag gillar att Jonstad har skrivit en bok som är lättförstålig och som till och med trots sitt tuffa ämne kan få en att småfnissa genom roliga metaforer och humoristiska meningar.

 

kollaps2

 

»Äntligen någon som inte bara sätter ord på den där gnagande känslan att en kollaps av samhället är något som mycket pekar mot, utan också diskuterar hur vi kan överleva den och gå vidare med ett alternativt samhällsbygge.«

ANNIKA CARLSSON-KANYAMA, FORSKNINGSCHEF PÅ TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI

»Kollaps är en hoppfull bok som visar att samhälleliga sammanbrott inte behöver vara så skräckinjagande som vi tror. Den föreslår bärkraftiga förhållningssätt och praktiska alternativ till den moderna människans allt mer ohållbara livsstil. David Jonstad levererar ett modigt och oerhört viktigt budskap.«

ALF HORNBORG, PROFESSOR I HUMANEKOLOGI VID LUNDS UNIVERSITET

 

loganordic