Poster taggade ‘musik’

Skaparlust och tokigheter..

Written by Claes11. Posted in Claes Blixt

Jag skulle vilja börja min blogg med att citera en artikel som skrevs för inte så länge sedan av en Hasse Hedström på Slöjdforum där han försöker att förklara vem jag är genom ett besök som han gjorde i min ”kreativa värld” en dag i oktober…

Den som har lyckan att ha Claes Blixt som slöjdlärare har aldrig tråkigt. Han verkar ha en outsinlig källa av energi och har ständigt nya projekt på gång. En gång blev det ordentligt rabalder i lokalpressen och till och med Expressen kom på besök. Det var när han efter sin fars död arrangerade en likkistekurs i byn, där deltagarna fick hjälp att snickra ihop sin egen kista.

Claes Blixt står lutad mot sin röda Citroën Jumpy och väntar vid stationen i Skene. Trots att vi inte träffats tidigare vet han att det är mig han ska träffa. Vi är inte många som stiger av tåget.

På andra sidan ligger järnvägen ligger Kungsfors numera nedlagda textilfabrik. En gång var detta Sveriges största väveri med över ettusen anställda. I bilen berättar Claes att många i trakten började på bruket direkt efter grundskolan och blev kvar tills de gick i pension.

Skene ligger i Sjuhäradsbygden, som från slutet av 1800-talet och till mitten av 1900-talet präglades av en snabbt växande textilindustri. Sedan tekokrisen slog till på 1970-talet har produktionen successivt flyttat utomlands. Det märks på samhällena häromkring, många tomma textilindustrilokaler och i vissa byar går det att köpa ett helt hus för vad ett par kvadratmeter kostar i Stockholms innerstad.

Vi tar en sväng förbi Claes renoverade hus i Skene som tidigare var ortens polisstation. Han pekar på det nuvarande köksfönstret. Där låg förr den gamla fyllcellen med avspolningsbart cementgolv.

Egentligen är det Claes lediga dag – han kallar den Claesdagen, den dag i veckan då han har tid för alla sina projekt utanför skolan. Men vi svänger ändå upp till Ängskolan och Claes visar runt i slöjdsalen, där Jim i dag leder slöjden. Det är lugnt i slöjdsalen, de flesta elever har orientering och bara ett par av dem står och putsar på sina slöjdalster.

– Det är en populär skola och det är kö hit. Vi har flera profiler: matematik-NO, idrott och musik samt jakt och natur, här finns många duktiga och drivande lärare, berättar Claes.

Claes är ganska ny på skolan. Tidigare arbetade han i Tranemo, några mil härifrån. Där var han med och byggde en ny slöjdsal från grunden. Han var med och skapade något nytt.

– Bildläraren och jag drev igenom att vi fick en gemensam sal. Vi tyckte att ämnena hade så mycket gemensamt att de borde ligga tillsammans. Vi sysslade båda med konst utanför skolan. Den inspiration det gav tog vi med oss till skolan.

– Här på Ängskolan är det mer 50-tals stämning i slöjdsalen, skrattar Claes.

Men det märks att har stor respekt för sina trä- och metallslöjdkollegor på Ängskolan som har arbetat här i nästan 20 år, respektive 40 år.

Claes och Jim diskuterar vilken pedagogisk modell de egentligen arbetar efter. Claes hävdar att Jim arbetar Otto Salomoninspirerat, eller efter linköpingsmodellen. Han själv arbetar mer enligt göteborgsmodellen, den lite flummigare modellen, som han kallar den. Men de har närmat sig varandra. Numera anser Claes att det går att utgå från arbetsområden och kombinera det med elevernas idéer och eget skapandet. Numera vill han ta till sig det bästa av de båda modellerna.

– Jag vill behålla det i göteborgsmodellen som aktiverar fantasin, som gör att man vågar ta ut svängarna samtidigt vill jag ta vara på det lite mera gedigna i linköpingsslöjdandet, som kanske inte alltid vågar ta ut svängarna så mycket, men som resulterar i gedigna slöjalster som eleverna är stolta över. Skapande har utrymme även i ett sådant system, framhåller Claes.

I slöjdsalens tak hänger sjuornas arbetsområde, massor av stommar till pallar i olika utförande och modeller. Det är ett gemensamt arbetsområde, där dynan görs i textilslöjden.

Även åttorna har ett arbetsområde som drar in båda slöjdarterna. Tidigare tillverkades ett skåp med en textil inramning. Men det förde med sig att eleverna under en allt för stor del av tiden stod och tillverkade standardskåp. Inte speciellt kreativt. Det dröjde allt för länge innan eleverna kom igång med den personliga designen. Istället gör eleverna nu en personlig ram, som kanske inramar ett broderi eller något annat textilt.

– Det är härligt att de att de tekniker som de lärde sig när de gjorde pallarna året före använder de nu helt självklart i det här arbetsområdet, framhåller Jim.

På Ängskolan arbetar de hårt för att slöjden ska vara och betraktas som ett ämne. Trä- och metallslöjden och textilslöjden har en gemensam genomgång inför eleverna varje år, något de kallar inspirationstid. Han tycker att det ur ett genusperspektiv är oförsvarligt att eleverna själva får välja slöjdart.

– Att ha tagit bort valmöjligheterna är en nyttig utmaning; att klara av att få inspirerade elever trots att de inte själva valt inriktning.

Claes tycker att det är viktigt med morötter och förebilder och är ingen anhängare av jantelagen. Han har lyckats få företagare i trakten att sponsra stipendier som han delar ut till elever som gjort något bra i slöjden under terminen.

– Det behöver inte bara vara MVG-elever utan de kan gå till elever som varit förtjänstfulla på andra sätt. Det är en sporre att utses till veckan hantverkare i slöjden och en inspiration för alla. Överhuvudtaget förstår jag inte varför skolan inte i högre utsträckning bygger på det som eleverna är bra på, att vi inte stöttar det som eleverna brinner för. I dag är många elever redan avtrubbade när de kommer till oss på högstadiet.

Många är alldeles för oroliga att misslyckas. Det är en del av skapandet och han tycker om den mentalitet som finns i USA, att det behövs ett par konkurser innan man kan lyckas. Misslyckanden är lärorika.

– Det är synd att det inte i betygskriterierna står något om att man ska misslyckas ibland, filosoferar Claes.

Eleverna brukar fnissa när han påstår att det är okej att misslyckas om de inte tar död på någon eller förstör maskiner eller verktyg med ont uppsåt.

När han tog över sin förra slöjdsalen efter Roland – som jobbat på skolan i Tranemo i 42 år – tog han också över något annat av sin företrädare, Rolands vana att vid varje lektion hälsa på eleverna genom att ta dem i hand. Det har Claes fortsätt att göra varje dag i 15 år.

Claes berättar att han använder sig själv som metafor för skapande och kreativitet. Visar vad man kan hitta på med saker som inte ser mycket ut för världen. Här i slöjdsalen har han bland annat pimpat trädgårdsredskap. En idé kom från en elev som skulle kratta löv samtidigt som det på andra sidan gick en granne som han inte drog jämt med. Claes gjorde om krattan till en kombinerad kratta och maskingevär. Sedan fick fantasin sköta resten.

– Jag bygger på mina egna projekt under lektionerna. Det är ett sätt att visa vad jag brinner för och vad jag gör när jag inte är i slöjden. Jag har upptäckt att det både inspirerar eleverna och får dem att arbeta bättre.

Han tror det vore bra om eleverna fick se fler lärare som brinner för sina ämnen, som inte bara undervisar. Det skulle hjälpa eleverna förstå att det här är på riktigt, att det handlar om är viktiga saker. De skulle må bra av att då och då iaktta musikläraren som komponerar och spelar musik, få uppleva att bildläraren visar vad han eller hon arbetar med och se matteläraren lösa svåra ekvationer bara för sin egen skull.

– Det är viktigt att eleverna ser hur skapande går till, att de vågar pröva, att de även vågar ta osäkra vägar och ibland misslyckas. Det är viktigt att de vågar testa och att de utnyttjar varandra i arbetet – jag är ju fullt upptagen med mina konstverk – därför måste de tänka själva.

Genom att göra sig upptagen så kommer eleverna inte och frågar och får bekräftat saker som de egentligen redan vet. Och genom att göra sig otillgänglig frågar eleverna i första hand en kamrat eller gör egna försök själva och tvingas till att ta egna beslut.

– Det är klart att jag finns där och styr dem. Men jag är ingen lärare som de direkt frågar om något går dem emot. Elever behöver lite motstånd, att de får känna den belöning det är att veta att de kan övervinna svårigheter och motstånd.

Många av de saker han gör han gör i slöjden kommer till efter samtal med eleverna. När de talade om dödstraff kom de också in på frågan vad det går att göra för att avskräcka hundar som beter sig dumt, som bitar människor? Jo, man tar dem till veterinären där de får en spruta så att de dör. Skulle det inte gå att avskräcka dem på annat sätt? Den elektriska stolen är ju tänkt att avskräcka människor. Claes satte genast igång och tillverkade en elektrisk stol för hundar i slöjden.

– Eleverna blev mycket engagerade i projektet och det gav upphov till många intressanta diskussioner. Jag tog hem den elektriska stolen och visade den för min hund. Han nosade på den, men verkade inte bli det minsta avskräckt, berättar Claes.

Vi hoppas in i citroënen igen och ger oss iväg mot Uddebo. Det är där han genomför många av sina konstnärliga projekt, håller kurser och själva huset är ett stort renoveringsprojekt. Men på vägen dit hinner vi med att några stopp vi ett par av alla de projekt utanför slöjden som Claes är engagerad i.

Claes bromsar in vid Gula huset, som är ett oändligt stort trähus, där den en gång i tiden tillverkades trikåer i Eiserkonsernens regi. Claes är med i den förening som håller på att renovera det mycket nedgångna trähuset. Förutom att bevara ett kulturarv syftar arbetet till att här skapa ändamålsenliga lokaler för konstnärlig verksamhet och hantverk.

Nästa stopp sker vid Gula fabriken, där Claes har arbetslokaler och en dag i veckan håller i en återbrukskurs där han hjälper deltagarna att pimpa gamla möbler. Det är hans tur att tända pannan i den gamla snickerifabriken som numera är nedlagd. Men för att bevara lokalerna och snickerimaskinerna bildades vid nedläggningen en ekonomisk förening. I dag har delägarna tillgång till maskinerna i en hel snickerifabrik, men lokalen är också öppen för konstnärer eller företag som behöver genomföra något projekt.

Han tycker att det är viktigt att som lärare vara engagerad i bygden och i det som händer utanför skolan. Det har han användning för även i slöjdsalen. Han vill att eleverna ska lära känna honom som person och hoppas att hans engagemang ska smitta av sig i slöjden.

Så är vi då framme i Uddebo vid Claes missionshus. Även det här var ett hus som var på väg att rivas för några år sedan. Huset är byggt på 1900-talet och härbärgade ursprungligen inte bara en missionsförsamling utan också en missionspastor och dennes sju barn. Nedervåningen består av en stor kyrksal. Men den en gång stora och livaktiga församlingen krympte och söndagsskolan lades ned.

– Jag ville gärna köpa den för att få plats med mina grejor, min verkstad och ha ett ställe att hålla kurser i. Men församlingen var tveksam till mig som köpare. Jag fick infinna mig på flera möten innan de beslutade att jag skulle få köpa kyrkan för 20 000 kronor. På mötet fick de mig att lova att inte starta någon ickeprofan verksamhet i lokalerna. Jag sa ja direkt, även om jag inte riktigt förstod vad de menade. Kanske var de oroliga att jag skulle starta en stripklubb eller en tatuerarstudio i kyrkan.

Efter att församlingen avkristnat lokalen och högtidligt burit ut altarkorset så flyttade Claes in men sina verktyg. Någon stripklubb blev det inte heller. Istället arrangerade han under flera år kurser i att bygga kajaker. Men så småningom hade alla i trakten som var intresserade av att bygga kajaker gått på kurs hos Claes och inga nya anmälde sig.

– I samma veva så dog min pappa. Jag skulle välja kista. Det var ett riktigt monopol. Det fanns tio olika kistor. Från riktigt flotta modeller till en mycket enkel i plywood. Det kändes inte bra att välja någon av dess standardkistor.

Claes bestämde sig för att inte utsätta sig för detta en gång till. Hans mamma är pigg – då ännu inte pensionär – men ställde glatt upp när sonen undrade om hans fick göra en kista till henne. Mamman kom till missionshuset.

– Hon la sig på ett papper på golvet och jag ritade upp en kista som skulle räcka. Hon bad att jag skulle ta till lite extra på mitten om hon lade ut, minns Claes.

När han väl beslutat sig för att bygga en kista vållade han rabalder i lokalpressen. Han hade ju haft god tillströmning till kurserna i kajakbygge – varför inte starta en i kistbygge? Men han fick inte skriva likkistekurs utan tidningen ändrade det till kistkurs i annonsen.

Han mammas kista är klar sedan länge färdig och får agera skåp i förhoppningsvis många år till. Den står framme vid fönstret och den är utformad med tanke på att hans mamma arbetat i vården under många år. Den är vitmålad och utsmyckad med röda, utskurna hjärtan och små gröna blad.

Hans egen kista fungerar som bänk i väntan på bättre användning. Som lärare har han naturligtvis låtit måla den med tavelfärg så att det går att rita på den med tavelkritor. Tanken är att vänner i en avlägsen framtid ska kunna skriva en sista hälsning.

– Som slöjdlärare är det kanske lite förvånade att jag har byggt den i MDF-board. Men jag tycker att det passar bra. Det är ett dött material…

Ny musik och FÄRG!

Written by Linda. Posted in Linda Lundström

Färg äntligen färg! Färdig spacklat vapen = målat! tja, inte färdig målat men nära på! bara avtryckaren och de tre ränderna på sidorna kvar!

tucked in nicely!

första färgen, någonslags mörkblå metallic

FÄRDIG! …nästan…snart! :)

Annars så hämtade jag igår ut en skiva som jag beställt. Paket är alltid så roliga, det blev dessutom ett litet äventyr att hämta ut den eftersom jag inte visste hur man skulle hitta till macken via cykel.

Det ordnade sig ivarjefall och jag kom hem efter en lång skoldag av förväntan och längtan  och lyssnade till Beck – Modern Guilt. Jag beställde den på LP, så det är min första LP som inte är second hand, det var lite speciellt. Tanken på att ingen lyssnat på just den skivan jag höll i handen utom jag!

Sen kom jag på att det funkar likadant med vanliga CDs…sen så övertygade jag mig själv om att det inte alls är samma sak, Lps är större, kräver mer försiktighet och har jättemycket bättre ljudbild. Skivan var jättebra ivarjefall. Väldigt lugn och fin + några grymma beats i andra mer funkey låtar.

Nu ska jag och min björn krypa till kojs (min björn är min pojkvän som heter björn :P )

Adieu everyhopa!

//Linda

Blind

Written by Linda. Posted in Linda Lundström

Jag undrar hur jag skulle reagera på att plötsligt bli blind. Hur skulle jag hantera det? Det är lätt för mig att fascinera ihop en verklighet där jag skulle försöka fortsätta i den linjen jag går nu. Den visuella, den hantverksmässiga, att jag bara i ren envishet skulle försöka få det att fungera. Lära mig se med mitt inre öga eller hur man skulle kunna förklara det.

I gymnasiet gick jag bild och form, våran lärare i bild berättade om en äldre elev hon haft som var blind som hade sett färger. Eller han kände dem. Jag vet inte hur det hela fungerade, han gick i min form klass senare men som den blyga (fast ibland häpnadsväckande sociala) gymnasieelev jag var så vågade jag inte prata med typ någon utanför klassen som jag inte kände sedan innan. Han böt senare till musik klassen. Han var jätteduktig på att spela munspel. Undrar varför han böt, om det var för jobbigt att förklara konsten ur hans syn på världen eller kanske han inte kom överens med en lärare? Kanske var han var reserv till musik klassen som någon hoppade av…vilket typ aldrig hände. Nä men på något sätt gick han musik när jag började på skolan i varje fall.

Innan jag skulle ha vant mig vid min nya blindhet skulle jag nog med största sannolikhet känna lite panikkänslor. Det måste ju bli en sorts personlighetskris där allt jag är bra på, eller har uppfattats som jag är bra på blir svårt, kanske omöjligt att genomföra. Jag måste hitta något nytt att identifiera mig själv med. Och det där med envishet, jag kan lätt sitta här och tänka att jag skulle anpassa mig och att det hela skulle vara en utmaning. Men då det inte länge är ett val, om du bara blir sjuk eller skadas, då finns det inget svar på hur man skulle reagera.

Troligtvis skulle jag av vana försöka gå på som vanligt… Men bara en sån sak som att mäta grejer, hur gör man det som blind? Tränar man upp avståndsminnet eller skiter man helt i att syssla med saker som involverar måttband eller tumstock? Och om man kanske har någon som hjälper en att läsa siffrorna på måttbandet (eller finns det punktskrifts måttband?) Måste man komma ihåg alla siffror i huvudet? Eller sitter alla blinda på en punkskriftsmaskin? Jag  hoppas mer på att framstå som ett ovetande barn med mina uppriktigt nyfikna frågor än en oförskämd person. Hur ter sig vardagen för en som är blind? Kan en blind vara hantverkare? En blind måste ju vara super duktigt på att känna ytor, om den är jämn eller skrovlig. Inget är omöjligt sägs det.

Varför skriver jag då om detta?

Jag tycker om att sätta mig in i olika situationer och livsöden. Jag tycker om att föreställa mig hur jag skulle reagera på olika situationer, fastän jag oftast kommer till en punkt då det hela känns väldigt oförutsägbart. Men tanken på detta slog mig när jag låg i min säng och blundade. Tänk om det skulle fortsätta vara svart. Hur skulle jag fortsätta mitt liv? Jag ser det inte som att mitt liv skulle ta slut, men kanske min kreativitet skulle komma av sig. Eller skulle jag bli en vävare? En som flätar konst? Virka skulle jag kanske kunna fortsätta med. Men skulle jag göra det? Eller skulle jag vända mig till en annan konstart? Ett annorlunda hantverk?

Blinkin

Bara filosoferar, gissar. Som karaktären ”Blinkin” säger i filmen ”Men in Tights” (till saken hör att han är blind) då han står i en utkikspost och får frågan ”vad gör du?” och han svarar ”I´m…guessing.. I.. guess no one is coming”

Han är rolig. Oh! Och Stevie Wonder! Eller han är inte rolig på samma sätt som Blinkin är rolig utan Stevie är mera skön, gör bra musik och ser glad ut tre bra egenskaper plus att han ser bra ut i polo…eller såg bra ut, då han var ung…och det är inte lätt att se bra ut i en polo!

I varje fall så har inte jag sett många som jag tycker passar i polo.

Stevie Wonder iförd polotröja

Queer as hell

Written by Fuldesign. Posted in Fuldesign

Vi i Fuldesign gillar musik och det är det intensivaste och vanligaste samtalsämnet i vår ateljé Fulhålet. Vi gillar så klart även Spotify och ännu mera nu när man via Facebook kan komma åt sina polares spellistor och favoritmusik. Vi är så klart inte sämre än att vi gör egna spellistor, ofta i något tema och vi har så klart snickrat ihop en spellista för Prideveckan. Listan heter Queer as hell och innehåller fantastiska godbitar.

Queer as hell

Saknar du ett Spotifykonto? Vi har några invites så mejla info@fuldesign.se om du behöver en. :)