Två råd på vägen

Written by Hanna. Posted in Hanna Haggren

Dagens första goda råd är att skaffa sig ett skåp. Skåpet fylles sedan med lämpligt slöjdmaterial, bra-och-ha-verktyg samt slöjdlitteratur. Där har du sedan Din perfekta inspirationskälla den dag då du vill slöjda, men inte får tummen ur…

Dagens andra goda råd är att skaffa sig en kista. Kistan fyller du med lika delar slöjdmaterial och halvfärdiga slöjdalser. Där har du sedan Din perfekta slöjd-som-aldrig-blir-färdiggjord-förvaring, tillika källa för inspiration och beundrande blickar.

Vänliga hälsningar från en som prövat båda råden och tittar dem varje dag.