Författar Arkiv

HELIGA HEMBYGD

Written by Elina12. Posted in Elina Holmgren

Idag öppnar Heliga hembygd – en blogg om hembygd och kulturarv med inslag av läppstift och nagellack.


Igår gjorde vi festfint på balkongen där bannerns webcam
just nu sänder live.

Tidigare i våras flyttade jag och min sambo Mia till byn Varnhem (en by som idag mest förknippas med Jan Guillous Arn som under en tid bodde i Varnhems munkkloster, numera en klosterruin som ligger granne med vårt hus.) Vi hade sedan i vinteras funderat på ett gemensamt projekt där vi praktiskt kunde undersöka vad kulturarv kan vara. När vi fick hyra huset i Varnhem så bestämde vi oss för att starta bloggen Heliga hembygd.


Klippning av hembygdsfrisyr från Chelsea i Storbritannien.

Bloggen kommer att handla om det som vi gör i vardagen med ett tydligt kulturarvs- och/eller hembygdsfokus: klippa hembygdsfrisyrer, koka palt och tillverka eget bilvax.


Fornminnessamlingen består av skelettdelar och andra
fornminnen som vi hittat i våra grönsaksland.

Vi ser hembygd som platser där man känner sig hemma, till exempel den plats där man bor eller har vuxit upp. Genom att uppmärksamma sin hembygd kan man upptäcka och lära känna det som i vardagen ofta går oss förbi: en växt, en byggnad eller en granne. Vi vill göra den plats där vi befinner oss viktig och spännande genom att fylla den med berättelser.

Till platser hör också ofta traditioner, det vill säga seder och bruk som skapats av, och överförts mellan de människor som befunnit sig på en plats i olika tider. Att ta sig an traditioner och att skapa nya kan öka känslan av närhet till en plats, till de människor som vistats där före oss och till de människor som kommer att vistas där i framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna att följa oss på www.heligahembygd.se!

 

Och välkommen att bjuda in utländska bekanta till den engelska systersidan www.sacredhomeland.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli en kulturarvsbärare du också!

 

IOV WORLD YOUTH CONGRESS

Written by Elina12. Posted in Elina Holmgren

Under sex dagar träffades 80 unga vuxna från 37 länder för att etablera en internationell ungdomsorganisation för folkkonst. Kongressen tog sin start i Stockholm och invigdes förra måndagen av Nyamko Sabuni på Liljevalchs konsthall. Därefter åkte deltagarna buss till Tjörn på Västkusten för att i lugn och ostörd folkhögskolemiljö lära känna varandra och organisera sig.

Under invigningen bar många av deltagarna folkdräkt, här är några av dem uppställda för gruppfotografering. Foto: Elina Holmgren

Kongressen var den tredje i ordningen och är ett initiativ från den världsomspännande organisationen IOV (International Organization of Folk Art) med målet att ge en yngre generation utrymme att ta plats inom IOV.

IOV har funnits som organisation i 33 år och har målet att skydda, bevara och främja alla typer av folkkonst och folklig kultur. Idag finns IOV i hela världen och har ett nära samarbete med UNESCO i egenskap av konsultativ ideell organisation (Non Governmental Organization). Vilket innebär att IOV står till tjänst med rådgivning inom folkkonst och kulturarv, den rådgivande gruppen består av professorer från hela världen.

Läs mer om IOV här: http://www.iov-world.com

IOVs ordförande Carmen Padilla från Filippinerna närvarade under hela Kongressen. Här tar hon kort på några av deltagarna. Foto: Safrini Malahayati

Under de 4 dagarna på Tjörn varvades workshops i dans, musik och slöjd med intensiva diskussioner om hur en aktiv ungdomsorganisation skulle kunna se ut och fungera. Det var viktigt att utforma en organisationsstruktur möjlig att samordna med redan existerande riksorganisationer runt om i världen. Viktigt för många av deltagarna var också att utforma en organisation i enighet med ämnet folkkonst, för många en inkluderande konstform bäst representerad av en gräsrotsrörelse. Här gällde det också att förhålla sig till IOVs redan etablerade struktur, en konservativ och aningen hierarkisk struktur där titlar och positioner är och har varit av stor vikt.

Diskussionsgrupper enligt Fishbowl metoden. Foto: Kongressens volontärgrupp

Det var för de flesta av deltagarna känslomässiga dagar då engagemanget för ämnet folkkonst var stort. En och annan tår fälldes under veckan, ibland av frustration men oftare av samförstånd.


Workshop i trumbygge. William från Ghana färdigställer en trumma tillsammans 
med några av de andra deltagarna. Foto: Kongressens volontärgrupp

Under kongressens sista kväll presenterade arbetsgruppernas teamledare ett förslag på en interimstyrelse. Förslaget mottogs med applåder och IOV Youth är därmed nu under uppbyggnad!

Teamledarnas förslag på interimstyrelse. Foto: Kongressens volontärgrupp

Se bilder från kongressen och läs mer på kongressens egen facebooksida:

http://www.facebook.com/IOVWorldYouthCongress2012