När allt är sagt / något om Makt

Written by Mattias12. Posted in Mattias Gunnarsson

 

Skrivarvecka verkar det som.
Idag är det ytterligare en slutrapport.
Det är för ett PU-projekt (Pedagogiska Utvecklingsmedel) som jag har tillsammans med tre kollegor på HDK.
Vi har arbetat utifrån en gestaltnings-projekt-modell, som våra studenter jobbar i, för att se om vi kan hita var dess starka, respektive svagare punkter ligger.
Spännande.
Det är ett öppet tematiskt arbete, dvs att vi utgår från ett gemensamt tema, ivårt fall MAKT, (studenterna har arbetat utifrån KONFLIKT). Efter det har vi arbetat enskilt över ett år, med regelbundna träffar för handledning, för att till slut presentera det som en utställning med seminarium på HDK.
Vi har även bloggat vårt arbete, och det har visat sig att det var här som den tydligaste fördelen låg.
Att under ett arbetes gång tvingas att språkliggöra sin process är otroligt nyttigt för att kunna ta det steg tillbaka från arbetet som krävs för att kunna se det tydligt.
Att prata om det hjälper oxå till att formulera vad det är man faktiskt gör, och i bästa fall även varför.

Hela projektets blogg är här
Min projektblogg är här.

Resultatet. Även om jag inte är säker på att det är klart ännu…är den här filmen.
Delvis ett samarbete med Tommy Lucassi som har arbetat med ljudet.
Vi har växelverkat under arbetets gång.
Det var lärorikt.

När allt är sagt hittar du här.

 

 

I början av projektet, parallellt med detta, läste jag en kurs på Göteborgs Universitet (Estetik, Makt och Kapitalism 15hp). Där gjorde jag detta projektet som en del av examination.
Det verkade spela in i det jag höll på med.
Det skulle ju visa sig att det verkligen gjorde det.
Två hus av kartong, olika skalor.

Boxhouse hittar du här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar:, , ,