Kunskap och medvetenhet

Written by Malin Karlsson. Posted in Malin Karlsson

På lunchen häromdagen började vi diskutera hur kunskap sprids och ökar. Det hela började när vi pratade om ämnet för min C-uppsats, nämligen begreppet HK som står för Historiskt Korrekt. HK används väldigt ofta i samband med historisk slöjd, när det pratas om historiska rekonstruktioner. Jag upplever att tack vare sammanhang som den facebook-grupp som jag studerade när jag skrev om HK, Vi som syr medeltidskläder, så sprids kunskap snabbt. Fler och fler blir medvetna om hur de tar reda på information om sitt intresse och hur de kan utveckla sitt slöjdande. I den här gruppen görs det också allt som oftast på ett vänligt och sakligt sätt, vilket var en av mina slutsatser i min uppsats: att när de pratar om HK handlar det oftast inte om att tvinga folk att vara exakt trogna ett original utan att göra folk medvetna om hur de gör tolkningar och hur de lär sig mer.

I den här gruppen planeras det för fullt för att fira att de är 2000 medlemmar, gruppen som startades av en intresserad men från början inte så kunnig person som hoppades på kanske 50 medlemmar är snart 2000 medlemmar. Det tycker jag är så fantastiskt häftigt, och jag ser det som ett bevis på hur bra den sortens sammanhang fungerar. Den sortens sammanhang där du både har möjlighet att vara entusiastisk nybörjare, kreativ utanför-lådan-tänkare OCH kunnig hardcore-reenactare.

De byggnadsantikvarier som jag satt och pratade med på lunchen kopplade den här utvecklingen jag pratade om till hur det såg ut för 30 år sedan när de var nyutexaminerade, i början på 80-talet. Då fanns ingenting, sa de, det fanns ingen som gjorde vettig färg, det var ingen som renoverade fönster på ett bra sätt (i ett stort perspektiv, företag och liknande, menade de, kunskapen fanns hos några individer). Men det finns nu och det är tack vare ett aktivt spridande av kunskap, vilket gjort att fler och fler blir medvetna om att det finns fel och mer rätt sätt att göra saker på. Fler och fler blir medvetna om hantverkets olika delar och kan sedan välja att ta ett eller flera avsteg från det. Precis samma sak som i det historiska slöjdandet. En av mina informanter för studien skrev att hen helst inte ville använda begreppet HK, utan istället prata om medvetenhet. Om du nålbinder ett par sockar för att använda på medeltidsarrangemang i ett tre-trådigt garn är det okej sålänge du är medveten om att tretrådigt garn inte nålbands med förrns på 1960-talet.

Mer kunskap och mer medvetenhet kring kunskapen och användandet av den. Helt enkelt.

Taggar: