Saknadens anomalier

Written by Erik. Posted in Erik Torstensson

and death?

Friends for life

När jag läser mina förra, nästan tre år gamla, blogginlägg tänker jag att i bästa fall har jag bara blivit mer korkad sen dess.
Jag har just kommit ”hem” till Göteborg efter en veckas undervisande på Gotlands folkhögskola i Hemse.

I den tveksamt fenomenala filmen ”Midnight Express” från 1978 yttrar huvudpersonen något i stil med: ”saknad är en fysisk känsla som gör ont i hela kroppen”.  Så har jag länge tänkt att det är, exakt så.
Men det behöver det inte vara på det viset. Jag tror att både saknad och längtan kan vara en påminnelse snarare än ett behov En vägvisare och minnessten inte bara ett svart hål.

En vän till mig har sagt att pedagogik främst går ut på att undanröja alla eventuella hinder mellan de som ska lära sig och det som ska studeras; då kan det ibland vara viktigare att sopa golvet än att läsa på om micron kvällen innan.

Den här texten borde kanske handla om slöjd, men slöjd är inte bara slöjd. När vi skapar något skapar vi inte bara objektet, vi skapar även oss själva som skapande individer.