Fragment

Written by Jessica11. Posted in Jessica Johannesson

Här följer en mängd bilder, det är bilder på mer eller mindre färdiga objekt, bilder ur mina skissböcker och bilder på provbitar och processer.

114 111 109 105 102 96 95 92 89 83 81 80 76 75 71 70 69 68 67 64 59 56 51 49 47 44 38 39 36 35 34 33 31 25 27 22 24 05 04 03 02 01