Process; en presentation och ett förvarande. Kategoriserade och undersökande.

Written by Jessica11. Posted in Jessica Johannesson

Vi har ett textilgalleri i skolan, det är ett genomgångsrum i korridoren som vi elever kan ställa ut i under en vecka, i sammanhang med det så har vi även ett samtal om det vi arbetar med. För två veckor sedan ställde jag ut mina pågående arbeten och processer där. Jag försökte använda galleriet som ett skissrum där jag kunde få distans till mina pågående arbeten. Jag upplevde att jag var inne i så många olika processer att jag behövde stanna upp och ge allt en reflektion. Vad är det jag håller på med, vad vill jag säga, vad ska jag färdigställa och vad ska jag inte fortsätta arbeta med, vilka spår ska jag följa och vad är det jag vill uppnå?

Taggar: