Förförelseslöjd

Written by Stefan11. Posted in Stefan Andersson

Förförelseslöjd är egentligen mitt superhemliga bokprojekt och ännu hemligare trademark, så lova att inte sno det och bli miljonärer på det, för det ska jag göra. Ok?

Förförelseslöjd är något jag upptäckt utifrån egen erfarenhet och genom samtal med mängder av andra slöjdare, och nu står jag inför den utmanande uppgiften att teoretisera den insamlade datan och göra förenklade, generella modeller.
Inför publicering kommer det även att krävas otaliga timmar samtal med psykologer och beteendevetare för att på djupet reda ut hur det fungerar. För fungerar gör det.
Men vi ska inte lägga oss det på den nivån idag, utan mer introducera begreppet och lite olika aspekter av det.

Det handlar om sex, lust, romans, flört etc. och hur man kan få det i mängder, genom slöjd. En dimension av förförelseslöjden kan förenklat förklaras ungefär såhär:
Person A vill ligga med person B.
Person B vill inte ligga med person A.
Person A slöjdar något och ger till person B.
Person B vill ligga med person A.
Person A och B ligger med varandra.

Så nu borde jag ha fått allas fulla uppmärksamhet, denna förenkling är såklart dock inte hela sanningen.

Vi kan dela upp förförelseslöjden i flera underkategorier.
1. Att slöjda åt någon.
2. Att slöjda med någon.
3. Att lära ut slöjd till någon.
4. Det helt nya begreppet Sexslöjd (ej att blanda ihop med slöjdsex), som kan finnas inom kategori 1-3.
5. Slöjdsex (knepigt begrepp som ibland kan falla under förförelseslöjd).

För att visa på komplexiteten av förförelseslöjd ska jag ta upp några grundläggande men viktiga saker att tänka på vid utövande av förförelseslöjd av typ 1:

Att anpassa artefakten (det slöjdade föremålet) efter målpersonens personlighet. Helt enkelt att välja rätt föremål, teknik, material, färg och så vidare.
Att anpassa artefakten efter din intention, det är enorm skillnad på en artefakt avsedd för ren kroppslig förförelse och en avsedd för att väcka känslor av djupare karaktär. Även här gäller det att välja rätt vad gäller allt från föremål till färg. Just färgval har visat sig oerhört viktigt för att väcka rätt känslor. Till exempel så stickar man inte en grå schal till någon man endast vill få i säng, det gör man bara inte. Men grått kan dock ibland kan vara rätt färg för att väcka intresse för ett förhållande, beroende på målpersonens personlighet.
Att välja om målpersonen ska vara medveten om att den ska få något eller inte. En överraskning är absolut inte alltid det givna valet, att berätta det i förväg, ibland redan innan man valt artefakt, kan vara ett mycket kraftfullt redskap om det används på rätt sätt.
Att anpassa överlämnandet av artefakten. Här är ”hur” och ”när” två superviktiga frågor.

Denna korta introduktion av typ 1 får vara nog för idag. Eventuellt blir det mer teori kring förförelseslöjdens andra kategorier senare i veckan.
Jag är säker på att många av er blivit intresserade av detta och några kanske redan har fått idéer om förförelseslöjdsprojekt. Berätta då gärna om dem för oss andra.

Taggar: