Poster taggade ‘Runaway Explorers’

Törs du dränka din trasdocka i champagne?

Written by Kerstin12. Posted in Kerstin Jakobsson

Vår barndoms trasdockor och sydda gosedjur gav oss minnen för livet. Vilket slags liv fick din docka? Vilka erfarenheter tycker du den skulle behöva nu?

Ge din docka ett nytt liv, dokumentera det och du kan bli del i konstprojektet Runaway Explorers. Välkommen att ta med till Kerstin Jakobssons utställning i Harlösa i påsk, eller maila det till kerstin.jakobsson@gmail.com

Läs mer på www.runawayexplorers.net/svenska.html

Runaway Explorers

Written by Kerstin12. Posted in Kerstin Jakobsson

Vad händer när vi skapar? Är det någon skillnad på manlig och kvinnlig kreativitet, eller handlar det mer om HUR vi uttrycker den? Utifrån dessa frågeställningar arbetar konstprojektet ”Runaway Explorers.

I projektet medverkar ett tiotal kulturarbetare från olika länder. De har alla fått en smal och gänglig docka att ta hand om. Dockorna är sydda av ”hemmafrudukar”, mer eller mindre föraktade textilier, skapade någon gång under 1900-talet. Återfödda till dockor blir textilierna nu konstnärers följeslagare. Flera av dem får resa till fjärran länder så som Mexico, USA och Israel.

Att jag valt att arbeta med dockor handlar om att vi kan låta dem uppleva allt vi själva gör, men också så mycket mer. Lek och kreativittet ligger nära varandra. Men det finns också en annan koppling. Handarbete, dockor, flicklek, alla dessa tre associeras till en övermysig intimitet. Till sådant som händer inom hemmets fyra väggar. Det är den miljö vi säger är den tryggaste, men där det också händer de mest våldsamma saker. Ofta mot kvinnor.

När jag överlämnat dockorna till sina nya ägare, har jag bara gett dem två instruktioner, ge dockan olika slags livserfarenheter och avsluta er tid tillsammans med att ”mörda” dockan. Det senare har mött en hel del protester och medan månaderna har gått, har det också blivit allt svårare att få konstnärerna att ”avsluta” sin tid tillsammans med dockan. Trygghet kontra våld och mänsklig kreativitet. Men också möjligheten att knyta an. Vilka vägar skulle de olika konstnärerna välja att gå?

Fine Art Cowgirl

Written by Kerstin12. Posted in Kerstin Jakobsson

Jag kallar mig för en ”Fine Art Cowgirl”. Uppväxt på ett lantbruk i Skåne och utbildnad till textilkonstnär på HDK i Göteborg, har kombinationen av folkkonst och finkultur gjort mig till den jag är. Man skulle kunna beskriva mig som en folk-kulturist eftersom jag hela mitt liv nyfiket samlat kunskaper om textila tekniker från hela världen. Nu förkroppsligare jag de kunskaperna och närmar mig åldern av att vara ett levande kulturminnesmärke.

Mycket av det jag gör som konstnär kretsar kring berättelser i textil, tolkningar av möten mellan tidigare århundradens skapande genom folkkonsten och vår egen tid. Jag tycker också om att samverka med andra, både konstnärer och folk-konstnärer. För mig är kreativiteten det intressanta, vad skapar vi som människor och varför?

Mitt nuvarande konstprojekt heter Runaway Explorers. I det samarbetar jag med ett tiotal kulturarbetare från olika länder. De får vars en docka att använda som ”car crash dummies” för livserfarenheter. Dockorna är sydda av ”hemmafrudukar”, mer eller mindre föraktade textilier som nu får chansen att rymma till fjärran länder. Deras nya liv blir hårt och slutar oundvikligen i en våldsam död. Det är om det projektet jag ska blogga om under denna vecka.